:

   . .

   , , .

   , -, : : .


:

   16 - . .

    - Uma2rmaH . , . .

     -

-

     - . , .


: 22.07.2016

     . . , ...

: 22.07.2016

   , . . , ...

: 22.07.2016

   , 23 , -.

: 21.07.2016

   , .

: 21.07.2016

   ! , , .

: 20.07.2016

   , -, : : .

: 19.07.2016

     , - , -, ! .

: 19.07.2016

   . .

.... ...

:

:  

 ...

:

:  

.... ...

:

:  

! , ? ? ...

:

:  

. . ( ) , . …...

:

: , . 

. , , ? ? , ? ...

:

: , .